OmaPKS:n logo

Tiedotteet

Tietoa ja ohjeita sähkökatkoihin liittyneisiin laskutusvirheisiin

06.04.2023

PKS Sähkönsiirrolla on ollut virheitä sähkökatkoihin liittyvässä laskutuksessa. Tietojärjestelmävirheen takia vuoden 2022 suurhäiriötilanteissa sähkökatkoja kokeneilta asiakkailta on laskutettu sähkön käytöstä myös sähkökatkojen aikana. Virhe koskee alle 2 000 PKS Sähkönsiirron asiakasta. Laskuvirheiden suuruus on muutamista senteistä yksittäisiin euroihin asiakasta kohden.

Asiakkaiden ei tarvitse ryhtyä selvittämään itse omia sähkökatko- ja kulutustietojaan.

PKS Sähkönsiirto selvittää tilannetta ja on yhteydessä niihin asiakkaisiin, joiden laskutuksessa on ollut virhe. Virheet hyvitetään asiakkaille toukokuun laskutuksesta alkaen.

Asiaan liittyvää tietoa ja vastauksia siihen liittyviin kysymyksiin on koottu osoitteeseen: https://pkssahkonsiirto.fi/asiointi/sahkokatkojen-laskutusvirheet/

Jos haluat tutkia laskutusvirheisiin liittyen omia sähkökatko- sekä kulutustietojasi OmaPKS-palvelusta, on hyvä huomioida seuraavat asiat:

”Laskettu” -merkintä ei tarkoita, että koko tunnin kulutus olisi arvioitua

OmaPKS-palvelusta asiakkaiden ladattavissa olevissa tuntikohtaisissa kulutustiedoissa näkyy merkintä ”Mitattu” jokaisella tunnilla, joiden aikana mittari on mitannut sähkön kulutusta.

”Laskettu”-merkintä näkyy jokaisella tunnilla, jonka aikana asiakkaalla on ollut sähkökatko. ”Laskettu” -merkintä tulee koko tunnin ajalle, vaikka katko olisi kestänyt vain sekunteja tai minuutteja.

”Laskettu” -merkintä ei tarkoita, että kyseiselle tunnille merkattu kulutus olisi arvioitua ja laskutettu sen mukaisesti. ”Laskettu” -merkinnällä merkitylle tunnille kirjattu kulutus perustuu sähkömittarin kyseiselle tunnille mittaamaan todelliseen kulutukseen. Tunnin aikana olleen sähkökatkon aikana kulutusta ei ole mitattu.

Kuvakaappaus OmaPKS-palvelusta

Katkot-palvelun lähettämät ilmoitukset eivät kerro tarkkaa sähkökatkon kestoa

Asiakas voi tilata käyttöpaikkaansa koskevat sähkökatkoviestit OmaPKS-palvelussa. Viestit saa halutessaan joko sähköpostitse tai tekstiviestillä. Asiakas voi myös määritellä, mihin vuorokaudenaikaan hän haluaa viestejä saada.

Vikatilanteissa viestejä lähetetään yleensä kaksi tai kolme kappaletta.

  • Ensimmäinen viesti lähetetään, kun asiakkaan käyttöpaikalla oleva sähkökatko on kestänyt viisi minuuttia.
  • Seuraava viesti lähetetään, kun asiakkaan käyttöpaikalle saadaan kytkettyä väliaikaisesti sähköt korvaavia reittejä pitkin tai vika on saatu rajattua muulle johto-osuudelle.
  • Viimeinen viesti, jossa kerrotaan vian korjaamisesta lähetetään, kun koko kyseisen johtolähdön vikatilanne on saatu korjattua ja kaikilla kyseisellä johtolähdöllä olevilla asiakkailla on sähköt.

Asiakkaalle sähkökatkoista automaattisesti lähetettävät Katkot-palvelun viestit eivät kerro yksittäisellä asiakkaalla olleen sähkökatkon tosiasiallista kestoa.

Sähkökatkojen tarkat tiedot ja kestot tallentuvat PKS Sähkönsiirron järjestelmiin, vaikka niistä ei asiakkaalle viestiä lähetetä. Laskutus sekä sähkökatkoista mahdollisesti maksettavat korvaukset perustuvat näihin tietoihin, eivät Katkot-palvelun asiakkaalle lähettämiin ilmoituksiin.

Kuvakaappaus katkot-viestien tilausikkunasta